A A A K K K
людям із порушенням зору
Комунальне підприємство
"Індустріальний парк "Марамуреш"

Вимоги до учасників парку

Учасником індустріального парку може бути суб’єкт господарювання будь-якої форми власності, зареєстрований на території (в межах) індустріального парку, який згідно із чинним законодавством України набув право на земельну ділянку та/або інший об’єкт (частину об’єкта) нерухомого майна у межах індустріального парку, уклав з керуючою компанією договір про здійснення господарської діяльності у межах індустріального парку відповідно до концепції індустріального парку та має здійснювати діяльність виключно у сфері переробної промисловості, переробки промислових та/або побутових відходів (крім захоронення відходів), а також науково- технічну діяльність, діяльність у сфері інформації і телекомунікацій лише на території (в межах) індустріального парку у відповідності до вимог ст. 30 Закону України „Про індустріальні парки“.

 1. Підприємство повинно здійснювати виробництво V та IV класів шкідливості за санітарною класифікацією згідно з ДСП - 173 з санітарно-захисними зонами 50 м та 100 м відповідно, та охоплювати такі види діяльності як:

 • Деревообробна промисловість

 • Мебельна промисловість

 • Машинобудівна промисловість

 • Складські та логістичні об'єкти

 • Виробництво високотехнологічної продукції та продукції з високою доданою вартістю

 • Інші галузі, сумісні із вищезазначеними.

 1. Мінімальна кількість створених нових робочих місць - від 60 осіб на 1 Га.

 2. Виконання вимог діючого податкового, трудового, екологічного законодавства.

 3. Наявність плану розвитку підприємства мінімум на 5 років.

 4. Передбачення позитивного економічного та соціального ефекту від впровадження проекту.

Для прийняття рішення щодо доцільності та з метою укладення договору про здійснення господарської діяльності у межах індустріального парку суб'єкт господарювання на вимогу керуючої компанії індустріального парку подає наступні документи:

 • копії статутних документів, а також виписки/витяги із відповідних державних реєстрів,

які підтверджують належну реєстрацію суб'єкта господарювання відповідно до норм чинного законодавства України;

 • копії усіх ліцензій, дозволів, квот й інших документів, необхідних для здійснення

статутної діяльності суб'єкта господарювання в межах індустріального парку;

 • виписку із Державного реєстру обтяжень рухомого майна, яка підтверджує відсутність

арешту рухомого майна у суб'єкта господарювання, який має намір набути статус учасника індустріального парку;

 • відповідний/і документ/и (протокол/и, довіреність/ості, розпорядження тощо),

якими надано повноваження особі(ам) на укладення (підписання, затвердження) договору про здійснення господарської діяльності у межах індустріального парку, якщо цього вимагає діюче законодавство України та/чи статутні документи суб'єкта господарювання, який має намір набути статус учасника індустріального парку;

 • будь-які інші договори, документи та підтвердження, необхідні керуючій компанії у зв’язку з укладанням договору про здійснення господарської діяльності у межах індустріального парку.

Суб’єкт господарювання набуває статусу учасника з моменту:

 • укладення з керуючою компанією договору про здійснення господарської діяльності

у межах індустріального парку;

 • набуття права власності/права оренди на земельну ділянку на підставах та в порядку,

встановлених земельним законодавством України, та/або на інший об’єкт (частину об’єкта) нерухомого майна у межах індустріального парку.

Керуюча компанія протягом трьох робочих днів письмово повідомляє уповноважений державний орган про набуття суб’єктом господарювання статусу учасника та робить відповідний запис у переліку учасників.

Договір про здійснення господарської діяльності у межах індустріального парку має визначати:

 • виключний перелік видів діяльності, роботи, послуги, які здійснюватимуться

учасником у межах індустріального парку;

 • переважне використання праці працівників - громадян України;

 • умови, обсяги та порядок створення і поліпшення об’єктів інженерно-транспортної

інфраструктури та інших об’єктів на земельній ділянці учасника;

 • строк дії договору;

 • інвестиційні зобов’язання учасника;

 • фінансові відносини сторін;

 • відповідальність за невиконання сторонами зобов’язань;

 • порядок продовження і припинення договору;

 • права та обов’язки сторін;

 • порядок вирішення спорів між сторонами;

 • інші положення на розсуд сторін договору.

Учасник не має права передавати третім особам свої права та/або обов’язки за договором про здійснення господарської діяльності у межах індустріального парку.

Договір про здійснення господарської діяльності у межах індустріального парку припиняється у разі закінчення строку, на який його укладено, якщо сторони не домовилися про інше.

Договір може бути припинений достроково у разі:

 • істотного порушення однією із сторін взятих на себе зобов’язань за договором;

 • ліквідації учасника;

 • ліквідації керуючої компанії;

 • настання інших подій, зазначений у договорі про здійснення господарської діяльності

у межах індустріального парку.

У разі ліквідації керуючої компанії статус учасників залишається незмінним до підписання договорів про здійснення господарської діяльності у межах індустріального парку між новою керуючою компанією та учасниками у межах строку, на який створено індустріальний парк.

Суб’єкт господарювання втрачає статус учасника з дня припинення договору, укладеного з керуючою компанією, про здійснення господарської діяльності у межах індустріального парку та/або припинення прав на земельну ділянку та/або на всі інші об’єкти (частини об’єктів) нерухомого майна у межах індустріального парку. Статус учасника зберігається у разі, якщо новий договір про здійснення господарської діяльності у межах індустріального парку укладається цим учасником у зв’язку з припиненням договору про створення та функціонування індустріального парку, а також у разі ліквідації керуючої компанії.

Керуюча компанія протягом одного робочого дня з дня втрати суб’єктом господарювання статусу учасника письмово повідомляє про це уповноважений державний орган та робить відповідний запис у переліку учасників індустріального парку.

Втрата суб’єктом господарювання статусу учасника не обмежує його права на набуття такого статусу в майбутньому.

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень